18 maart, De IKC-raad stelt zich voor

 

Al geruime tijd beschikt de school over een MR-raad, inmiddels omgedoopt tot IKC raad. Maar wie zijn wij en wat doen wij?

De IKC raad bestaat uit Petra Hoekstra, Johanna de Haan, Claartje Spriensma, Antje van Dijk-Riemersma, Elysabeth Wijbenga en Alie Steensma.  Wij zijn een IKC raad, die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van IKC de Noordster. Wij toetsen beleid aan de hand van wet-en-regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders. Wij zijn een IKC raad die met betrokkenen, respectvol wil samenwerken door middel van heldere regels en een open communicatie.

We zijn van een MR naar IKC raad gegaan omdat de peuterspeelzaal nu ook onderdeel is van de school en daarom  vertegenwoordigd moet worden. Antje en Alie nemen vanuit de peuterspeelzaal deel aan de raad. Eens in de zoveel tijd vergaderen zij met Johanna en Nella over onderwerpen die aandacht nodig hebben vanuit het peuter/kleuter onderwijs

De IKC raad heeft met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap voor Scholen, de WMS. De IKC raad geeft instemming of advies ten aanzien van beleid en heeft een controlerende functie. 

Een van onze doelen is het verder ontwikkelen van een open en benaderbare IKC raad waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn, om dit te behalen stellen wij ons op deze manier voor en moedigen wij (ouders en personeel) jullie aan om ons aan de mouw te trekken wanneer dit nodig is, er staat bijna altijd wel 1 van de ouders op het schoolplein.  Tevens zijn we voornemens om ons activiteitenplan, agenda’s en notulen op MijnSchool te publiceren zodat het voor iedereen helder is waar wij mee bezig zijn en zullen we aan het eind van het kalenderjaar een jaarverslag maken. Tevens zijn wij te benaderen middels een eigen mail adres, te vinden in ons activiteitenplan.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Groet, namens de IKC raad.