Activiteitencommissie
  De activiteitencommissie bestaat uit:

  • Sandra Meijer
  • Riska Hazenberg
  • Anca van der Werff
  • Jetty van Schepen
  • Hinke Otter
  Schoolcommissie
  De schoolcommissie bestaat uit:

  • Linda Lep (voorzitter)
  • ? (secretaresse)
  • Robin Versteegh (penningmeester)
  • Theo Wielinga (onderhoud)
  • Geertje Wijbenga (lief en leed)

  Medezeggenschapsraad
  De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat dit schooljaar uit:

  • Geartsie Jasper (oudergeleding)
  • Janny Wijbenga (oudergeleding)
  • Rudolf Tulner (team)
  • Femmy de Bruin (team)