Activiteitencommissie

  De activiteitencommissie bestaat in het schooljaar 2017/2018 uit:

  • Sandra Meijer
  • Riska Hazenberg
  • Anca van der Werff
  • Jetty van Schepen
  • Hinke Otter
  Schoolcommissie

  De schoolcommissie bestaat het schooljaar 2017/2018 uit:

  • Linda Lep (voorzitter)
  • ? (secretaresse)
  • Robin Versteegh (penningmeester)
  • Theo Wielinga (onderhoud)
  • Geertje Wijbenga (lief en leed)
  • Martha Loonstra (vanuit het team)
  Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat dit schooljaar uit:

  • Geartsie Jasper (oudergeleding)
  • Janny Wijbenga (oudergeleding)
  • Ina van Dellen (team)
  • Femmy de Bruin (team)