januari
14Afname Toetsen CITO
30Leerlingen vrij
februari
11Rapport mee
12Oudergesprekken
14Oudergesprekken
16Voorjaarsvakantie
27Schoonmaakavond
april
mei
juni
juli