11 april, Nieuwe taal en spellingmethode

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)


De afgelopen weken hebben we op school 2 methodes voor taal en spelling uitgeprobeerd. Na deze proeffase hebben we samen gezeten om uiteindelijk een nieuwe taal en spellingmethode uit te kiezen. Hierbij hebben we de mening van onze leerlingen, ervaringen vanuit het lesgeven en hebben we gekeken naar welke methode het best passend is bij onze leerlingen. Wij hebben gekozen voor de nieuwste versie van Taal op Maat. Deze methode is ondertussen besteld, indien alle materialen op school aanwezig zijn wordt begonnen met het lesgeven uit deze nieuwe materialen. Daarnaast volgen we voor het optimaal inzetten en implementeren van deze nieuwe methode studiemiddagen. Deze studiemiddagen zullen plaatsvinden na de zomervakantie in het schooljaar 2019-2020.


Met vriendelijke groet,
Team CBS De Noordster
 


27 maart, Nieuw meubilair op het leerplein

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag werden onze nieuwe tafel en stoelen geleverd. Gelijk in gebruik genomen door Jean-Marcel en Jesse, zij hebben hun rekenen vandaag gemaakt aan deze tafel.

Wij zijn er blij mee!


13 maart, Ontwikkelen taal en spellingsonderwijs

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

Wellicht heeft u al iets gehoord vanuit uw kind/kinderen over het uitproberen van nieuwe les methodes voor de vakken taal en spelling. Momenteel zijn wij als team samen aan het onderzoeken hoe wij taal en spelling in de toekomst willen geven op onze school. Vanuit het inspectieverslag bleek dat onze methode verouderd was, een goede reden om ons onderwijs voor taal en spelling door te ontwikkelen. 

Wij hebben als team 2 methodes uitgezocht om mee 'proef te draaien' de zichtzendingen zijn op school en worden vanaf de voorjaarsvakantie uitgeprobeerd. Eerst 2 weken de ene methode en aansluitend de andere. Na het uitproberen gaan we als team kijken welke methode het best passend is bij onze leerlingen en onze school. Onze leerlingen worden ook gevraagd naar hun mening. Aansluitend wordt geïnformeerd over de uiteindelijke keuze, heeft u een tip voor ons? dan horen wij het graag!

 

 

 

Graag willen wij alvast even informeren over de 2 zichtzendingen Staal en Taal op maat: (onderstaande informatie komt vanuit de uitgevers)

Staal: Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. Verrassende thema’s, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven. Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie. 

Opbrengstgericht werken

In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later. 

Levensechte bronnen

Kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.

Beproefde spellingmethodiek

Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. 

Taal op maat: 

Taal op maat behandelt lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen

Directe en verlengde instructie staan centraal, wat de methode geschikt maakt voor IGDI.

Het programma omvat 4 taaldomeinen: schrijven, woordenschat, kijk op taal en luisteren en spreken.
Met Taal op maat bereiken en onderhouden leerlingen hun taalvaardigheid op referentieniveau 2F.

Voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zijn de taalprojecten na elk tweede thema uitermate geschikt: zoeken, vergelijken en selecteren van informatie staan hierin centraal, naast integratie van vaardigheden, samenwerken en presenteren.

Er ligt een sterke nadruk op het aanleren van kernvaardigheden, zoals het maken van een stappenplan bij een complexe opdracht, het schrijven van een inleiding en het verdelen van een tekst in alinea’s.

Taal op maat sluit aan bij Nieuw Nederlands, de meest gebruikte methode Nederlands in het voortgezet onderwijs.
Zo is de doorlopende leerlijn voor taal gegarandeerd.

Heeft u nog vragen? dan horen wij het graag!

Met vriendelijke groet,

Team cbs De Noordster


13 maart, Wilt u met ons meedenken?

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

Als team zijn wij de laatste  maanden aan de slag gegaan met het uitzoeken van onze kernwaarden,  missie en visie van onze school. Dit hebben wij gedaan, omdat het niet duidelijk was voor ons als team wat onze kernwaarden, missie en visie eigenlijk waren. Ondertussen zijn wij er hard mee aan de slag gegaan en hebben wij onze kernwaarden, missie en visie op papier gezet. Het is voor ons als team fijn om te weten wat onze kernwaarden zijn om te kunnen koersen in ons onderwijs. Als team hebben wij dit gezamenlijk opgezet, maar nu zouden wij graag uw aanvulling willen gebruiken om op die manier samen verder ons onderwijs verder te ontwikkelen. Onze vraag aan u als ouder(s) en/of verzorger(s) is: heeft u aanvullingen voor ons? Dat zou fijn zijn, zou u dit willen aangeven bij ons als school? mag via een gesprek of via de mail. 

In de bijlage van dit bericht kunt u onze kernwaarden, missie en visie lezen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Met vriendelijke  groet,

Team CBS De Noordster


12 maart, Kunstweken

Beste ouders,

Alle groepen doen deze maand mee met de kunstweken; een bijzonder project beeldende vorming.

Doel is om iedere leerling op zijn/haar niveau te inspireren tot het maken van een eigen kunstwerk; gebaseerd op het werk van Kandinsky, Andy Warhol of Matisse.

Na afloop ontvangt iedere leerling een gedrukte kaart van het eigen werk en wordt u in de gelegenheid gesteld om via een persoonlijk online museum leuke aandenkens te bestellen van uw kind(eren) Hiermee steunt u niet alleen zijn/haar creativiteit maar ook het jeugdfonds Sport en Cultuur.

 

Met vriendelijke groet,

team CBS de Noordster

 


14 februari, Stakingsdag 15 maart... maar... wij staken niet

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

Op 15 maart is er een oproep om opnieuw te staken in het onderwijs, echter hebben wij als team van CBS De Noordster besloten om hier niet aan mee te doen. Wij willen nu niet staken, wij zijn dus gewoon open.

We hebben hiervoor gekozen omdat wij dit niet het juiste moment vinden om nu gehoor te geven aan deze oproep. De onderhandelingen zijn nog bezig er wordt druk gezocht naar oplossingen en dan is het niet passend om nu te gaan staken.

Als team, zien we wel de problemen in ons onderwijs waar wij ons zorgen over maken:

- Lerarentekort: er melden zich weinig studenten bij de opleiding voor leerkracht. Het lerarentekort is ook in Friesland een groot probleem aan het worden. Scholen bedenken vaak een creatief plan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen les krijgen. Echter valt dit niet altijd mee en worden er soms klassen naar huis gestuurd omdat er geen leerkrachten zijn.  Ook op onze school en binnen onze vereniging zien we een tekort aan onderwijspersoneel. En niet alleen het tekort aan leerkrachten, ook maken wij ons zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst in Nederland.

- Werkdruk en eerlijk salaris: landelijk gezien is het ziekteverzuim hoog en groeit, met name de hoge werkdruk is hier een aanleiding voor. De salarissen blijven achter bij vergelijkbare beroepen.

Staken zien wij nu niet als een oplossing voor de problemen in het onderwijs, maar onze zorgen zijn er wel degelijk over ons mooie vak! De jeugd is onze toekomst, dus op naar oplossingen voor onderwijskwaliteit in de toekomst. 

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Noordster


8 februari, Muziek optreden groep 5/6

Beste ouders/verzorgers van CBS De Noordster,

Komende woensdag, 13 februari, geeft groep 5/6 een optreden op het leerplein van onze school. Wij hebben de afgelopen weken muziekles gehad van meester Piet, een ervaren muziekdocent in deze omgeving. U bent van harte welkom om dit optreden te komen bekijken. Het begint om 13.30 en de kinderen uit de andere groepen zijn er ook.
Wij hebben er heel veel zin in. Tot woensdag!

Met vriendelijke groet,

De muziektalenten uit groep 5/6


7 januari, Proost: op een ‘Spek’-taculair 2019

Vanuit het team van de Noordster wensen we iedereen een “Spek”-taculair 2019. Samen met onze leerlingen van de school hebben we geproost op het nieuwe jaar!

 


7 januari, Nieuwe ramen in onze school

In de kerstvakantie is er door onze timmerman hard gewerkt aan het plaatsen van nieuwe ramen in de school. 

Alle 3 lokalen aan het leerplein hebben nu weer ramen, de kasten zijn eruit gehaald. Hierdoor hebben we vanuit de lokalen veel meer zicht op het leerplein. Een open school is het geworden! We zijn blij met het mooie resultaat!


30 november, Opbrengst Kinderpostzegels

Door de geweldige inzet van groep 7/8 hebben wij als school €2507,90 opgehaald voor de Kinderpostzegelactie. 
Doordat wij als school al meer dan 25 jaar meedoen aan deze actie zijn we vanaf dit jaar ook een Gouden school. 

 

Een ieder die dit jaar iets gekocht heeft, hartelijk dank daarvoor!