7 mei, Poster: op├┤fstanddichtbij ofwel corona-advies in het Bildts

De bijlage maakt alles duidelijk.


7 mei, Wanneer blijf je thuis of ga je naar huis vanuit school.

Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis.

  1. neusverkouden
  2. hoesten
  3. moeilijk ademend  of benauwdheid
  4. koorts boven de 38 graden
  5. kinderen moeten tenminste 7 dgn thuis uitzieken en daarna 24 zonder klachten zijn.
  6. wanneer binnen het huishouden iemand meer dan 38 gr. koorts en/of benauwdheid heeft dan blijft het kind thuis.
  7. wanneer iemand positief heeft getest op COVID19 dan moet kind thuis blijven tot de klachten zijn verdwenen en daarna nog 14 dgn. thuis blijven.

N.B. Wanneer we bovenstaande klachten op school bij een kind zien dan worden de ouders gebeld met de verplichting het kind op te halen van school.


7 mei, Hoe starten we maandag?

Beste kinderen en ouders,

Gelukkig kunnen we maandag alle kinderen weer op school verwelkomen! Het team kijkt daarnaar uit want het is stil in school. We missen jullie!

Het naar schoolgaan is ietsje anders dan we zijn gewend. In de bijlage staat beschreven aan welke regels we ons moeten houden. We volgen daarbij de protocollen van de PO-raad en het RIVM. Daarnaast gebruiken we ons boerenverstand en wijken we af van de protocollen wanneer dat beter is. 

 

Zojuist is een vlog gemaakt waarin we laten zien hoe we vanaf maandag met elkaar omgaan in school. Deze opnames wordt gemonteerd en komen op MijnSchool te staan (morgen). Graag het filmpje / de vlog laten zien aan de de kinderen wanneer mogelijk.

In de bijlage staat een brief waarin deze informatie beschreven staat en nog aanvullende informatie over gym, traktaties etc.

vr .gr. Team IKC de Noordster


24 maart, Verhalen voor alle dag

Bij uitgeverij Kwintessens hebben wij een abonnement voor onze levensbeschouwelijke methode.

Zij hebben verhalen verzameld en online gezet die geschikt zijn om voor te lezen. Misschien bruikbaar voor een voorleesmoment of om de dag mee te starten.

vr .gr. Team de Noordster

Zie de bijlage voor meer informatie.


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.