15 februari, Voorjaarsvakantie

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie! En we zien elkaar graag weer op maandag 25 februari! Allemaal lekker genieten van deze vakantie.

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Noordster


14 februari, Stakingsdag 15 maart... maar... wij staken niet

Beste ouder(s) en/of verzorger(s)

Op 15 maart is er een oproep om opnieuw te staken in het onderwijs, echter hebben wij als team van CBS De Noordster besloten om hier niet aan mee te doen. Wij willen nu niet staken, wij zijn dus gewoon open.

We hebben hiervoor gekozen omdat wij dit niet het juiste moment vinden om nu gehoor te geven aan deze oproep. De onderhandelingen zijn nog bezig er wordt druk gezocht naar oplossingen en dan is het niet passend om nu te gaan staken.

Als team, zien we wel de problemen in ons onderwijs waar wij ons zorgen over maken:

- Lerarentekort: er melden zich weinig studenten bij de opleiding voor leerkracht. Het lerarentekort is ook in Friesland een groot probleem aan het worden. Scholen bedenken vaak een creatief plan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen les krijgen. Echter valt dit niet altijd mee en worden er soms klassen naar huis gestuurd omdat er geen leerkrachten zijn.  Ook op onze school en binnen onze vereniging zien we een tekort aan onderwijspersoneel. En niet alleen het tekort aan leerkrachten, ook maken wij ons zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst in Nederland.

- Werkdruk en eerlijk salaris: landelijk gezien is het ziekteverzuim hoog en groeit, met name de hoge werkdruk is hier een aanleiding voor. De salarissen blijven achter bij vergelijkbare beroepen.

Staken zien wij nu niet als een oplossing voor de problemen in het onderwijs, maar onze zorgen zijn er wel degelijk over ons mooie vak! De jeugd is onze toekomst, dus op naar oplossingen voor onderwijskwaliteit in de toekomst. 

Met vriendelijke groet,

Team CBS De Noordster


12 februari, Kanjertraining

Juf Willemijn en juf Esther zijn op maandag 11 februari samen op studiedag geweest. Samen hebben ze de laatste training gevolgd van de Basis Kanjertraining. Vorig schooljaar hebben ze al twee dagen hiervoor gevolgd, maandag de laatste studiedag. Op CBS de Noordster wordt gewerkt volgens de methodiek van Kanjer: Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Na deze laatste studiedag hebben ook juf Willemijn en juf Esther het certificaat behaald. Gefeliciteerd collega's met het behalen van dit certificaat!

Team De Noordster


8 februari, Muziek optreden groep 5/6

Beste ouders/verzorgers van CBS De Noordster,

Komende woensdag, 13 februari, geeft groep 5/6 een optreden op het leerplein van onze school. Wij hebben de afgelopen weken muziekles gehad van meester Piet, een ervaren muziekdocent in deze omgeving. U bent van harte welkom om dit optreden te komen bekijken. Het begint om 13.30 en de kinderen uit de andere groepen zijn er ook.
Wij hebben er heel veel zin in. Tot woensdag!

Met vriendelijke groet,

De muziektalenten uit groep 5/6


7 januari, Proost: op een ‘Spek’-taculair 2019

Vanuit het team van de Noordster wensen we iedereen een “Spek”-taculair 2019. Samen met onze leerlingen van de school hebben we geproost op het nieuwe jaar!

 


7 januari, Nieuwe ramen in onze school

In de kerstvakantie is er door onze timmerman hard gewerkt aan het plaatsen van nieuwe ramen in de school. 

Alle 3 lokalen aan het leerplein hebben nu weer ramen, de kasten zijn eruit gehaald. Hierdoor hebben we vanuit de lokalen veel meer zicht op het leerplein. Een open school is het geworden! We zijn blij met het mooie resultaat!


30 november, Opbrengst Kinderpostzegels

Door de geweldige inzet van groep 7/8 hebben wij als school €2507,90 opgehaald voor de Kinderpostzegelactie. 
Doordat wij als school al meer dan 25 jaar meedoen aan deze actie zijn we vanaf dit jaar ook een Gouden school. 

 

Een ieder die dit jaar iets gekocht heeft, hartelijk dank daarvoor!