6 juli, Vakantie!

Beste kinderen en ouders,

Een bijzonder schooljaar is voorbij. We zullen het maar omschrijven als het "coronaschooljaar".

We zijn naar onze indruk redelijk goed geslaagd deze periode goed door te komen. Hulde aan de kinderen voor hun positieve werkhouding en inzet om hun werk goed uit te voeren. Hulde aan de ouders die hun kinderen zo goed hebben begeleid in deze onzekere tijden. En hulde aan e leerkrachten die zo voortvarend het afstandsonderwijs vorm hebben gegeven. 

We weten inmiddels dat de kinderen weinig tot geen leerachterstanden hebben opgelopen. Ze misten met name het spelen met de andere kinderen. Ze hebben dat in de eerste schoolweken zichtbaar ingehaald. Het leren ging best redelijk met de begeleiding vanuit thuis en school, maar spelen met elkaar is natuurlijk ook natuurlijke behoefte van ontwikkelen en leren. 

We wensen iedereen een goeie vakantie en zien elkaar graag weer in augustus!

vr.gr. Team de Noordster.

 

 

 


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.