26 maart, Ouderbrief vanuit CvB CBO-NWF.

Beste ouders, verzorgers,

In de bijlage een ouderbrief van College van  Bestuur CBO-NWF

vr .gr. MW


24 maart, Verhalen voor alle dag

Bij uitgeverij Kwintessens hebben wij een abonnement voor onze levensbeschouwelijke methode.

Zij hebben verhalen verzameld en online gezet die geschikt zijn om voor te lezen. Misschien bruikbaar voor een voorleesmoment of om de dag mee te starten.

vr .gr. Team de Noordster

Zie de bijlage voor meer informatie.


23 maart, Informatie GGD

Beste ouders,

in de bijlage een brief van de GGD met informatie.

team De Noordster


18 maart, Koningsspelen afgelast

Zie bijlage.


18 maart, Leestips vanuit de bieb.

In de bijlage informatie.

vr .gr. 

Team de Noordster


15 maart, Brief bestuur betreffende sluiting scholen CBO-NWF

N.B.! In de brief spreekt het bestuur over het voornemen tot sluiting voor een week. De persconferentie maakt duidelijk dat de overheid overgaat tot een sluiting van 3 weken.

 

De persconferentie geeft aan de de scholen de opdracht hebben opvang te regelen voor mensen uit de vitale beroepen die geen opvang kunnen regelen.Mocht dit het geval zijn voor u dan vragen we u dit via het ouderportaal van MijnSchool door te geven.

Morgen ( en de dagen daarna ) gaan we kijken hoe we vormen thuisonderwijs kunnen regelen, vaak zal dit digitaal zijn. Samen met onze ICT-ers gaan we kijken wat kan op dit terrein mogelijk is want we willen de kinderen onderwijs bieden wanneer dit kan. Mochten er thuis geen of te beperkte digitale mogelijkheden zijn, dan gaan we kijken of we daar vanuit school oplossingen kunnen bieden.

We kunnen op dit moment niet alle vragen beantwoorden en we hebben zelf ook nog veel vragen. Zodra we we meer informatie hebben krijgt u deze. 

MW


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.