7 januari, DIKEHEARTS zoekt LEADZANGER(ES)

De jeugdband van Nij Altoenae = Merit, Tygo, Aram, Piet Hendrick en speciale gast Rinke-Sjoerd, zoekt een lead zanger of zangeres.

Leeftijd 10-16 jaar , kan eventueel ook meer of minder, green ervaring nodig , alleen een beetje kunnen zingen en vooral het leuk vinden om mee te doen. ( Wij hebben het erg leuk :-)!

Recepties zijn vrijdag om de week , 14.30  in school. Neem contact op met Olaf  0641144098

Zie bijlage voor beeldende inspiratie!


Communicatie via het ouderportaal.

School communiceert met ouders via een digitaal ouderportaal genaamd MijnSchool. Ouders krijgen berichten van school via een app of via mail. In het portaal geeft informatie over de dagelijkse gang van zaken en informatie die belangrijk is zoals vrije dagen, ziekte/vervangingen, studiedagen, hulpvragen, projecten,vervangingen en foto's van wat de kinderen zoal doen, maar dit alles in een afgeschermde omgeving. Ouders kunnen dit lezen en het is niet zichtbaar of algemeen toegankelijk. Privacy is belangrijk.

Ouders kunnen ook gemakkelijk reageren op berichten via de mail.