De Noordster

C.B.S. De Noordster is een moderne, open, christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God met de Bijbel als Zijn woord. Jezus is onze inspiratiebron.
De Noordster is een basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen en in de sfeer die heerst op school.
Elke dag is er een dagopening en een dagafsluiting. Enkele malen per week wordt er een bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit. Ook het met elkaar zingen van Bijbelse liedjes hoort bij de dagopening. We gebruiken voor godsdienstige vorming de methode "Kind op Maandag".

  De Schoolnaam

   

  De school dankt haar naam aan een molen die stond aan de Nieuwebildtdijk tegenover de huisnummers 230, 232 en 234. In school kunt u een afbeelding zien van de molen.


  Uitgangspunten

  Op de Noordster werken we vanuit vijf belangrijke uitgangspunten.

  • De kinderen gaan met plezier naar school, ontwikkelen zich en leren op eigen niveau.
  • Als collega's proberen we een (h)echt team te vormen.
  • Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn en we passen de leerstof hierbij aan.
  • De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma.
  • Er is regelmatig contact met de ouders, op verschillende manieren.

   

  Werken aan sfeer

  De sfeer in onze school is veilig, rustig en vertrouwd. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan. We zijn alert op zaken als discriminatie en pesten en werken in ons onderwijs gericht aan het voorkomen daarvan.

  We hechten veel waarde aan het samenwerken van kinderen. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat oudere kinderen samenwerken met jongere kinderen.

  Ligging

  De school staat in de kern van het dorp Nij Altoenae; een rustige omgeving met veel ruimte voor de kinderen.

  De school is gevestigd in een modern, ruim en fris gebouw.

  Op C.B.S. "De Noordster" werken we met combinatiegroepen. 

  Elke combinatiegroep heeft een eigen lokaal. Er is een multifunctionele ruimte die wordt gebruikt voor handvaardigheid, de lessen bewegingsonderwijs groep 1/2 en voor de tussenschoolse opvang.

  De directeur en de IB-er hebben beide een eigen werkruimte. Voor het team is er een ruime personeelskamer waarin vergaderd wordt en waarin het team de pauze kan doorbrengen.