De Noordster

C.B.S. De Noordster is een moderne, open, christelijke basisschool. We leven en werken vanuit christelijke waarden die we zichtbaar vormgeven in ons dagelijks onderwijs.
De Noordster is een basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in ons onderwijsconcept Groeps Dynamisch Onderwijs omgang waarin rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centrale waarden zijn.  
Elke dag is er een dagopening en een dagafsluiting. Enkele malen per week wordt er een bijbelverhaal of een wereldsverhaal verteld waarin een christelijke waarde centraal staat. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit. Ook het met elkaar zingen van liedjes hoort bij de dagopening. We gebruiken voor godsdienstige vorming de methode Trefwoord.

  De Schoolnaam

   

  De school dankt haar naam aan een molen die stond aan de Nieuwebildtdijk. In school kunt u een afbeelding zien van de molen.


  Uitgangspunten

  Op de Noordster werken we met het schoolconcept Groeps Dynamisch Onderwijs, GDO. Het concept richt het onderwijs zo in dat kinderen rechtvaardig en gelijkwaardig worden behandeld waardoor een goede sfeer in de groep en de school ontstaat. Het GDO-concept is zichtbaar in de inrichting in de klas, de aandacht voor het welbevinden van de kinderen, het oplossen van conflicten en het stimuleren van ijverig en geconcentreerd werken. Deze manier van werken geeft rust in school waardoor kinderen gelukkiger worden en beter kunnen leren. 

  Werken aan sfeer

  De sfeer in onze school is veilig, rustig en vertrouwd. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan. We zijn alert op zaken als discriminatie en pesten en werken in ons onderwijs gericht aan het voorkomen daarvan.

  We hechten veel waarde aan het samenwerken van kinderen. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat oudere kinderen samenwerken met jongere kinderen.

  Ligging

  De school staat in de kern van het dorp Nij Altoenae; een rustige omgeving met veel ruimte voor de kinderen.

  De school is gevestigd in een modern, ruim en fris gebouw.

  Op C.B.S. "De Noordster" werken we met combinatiegroepen. 

  Elke combinatiegroep heeft een eigen lokaal. Er is een multifunctionele ruimte die wordt gebruikt voor handvaardigheid, de lessen bewegingsonderwijs groep 1/2 en voor de tussenschoolse opvang.

  De directeur en de IB-er hebben beide een eigen werkruimte. Voor het team is er een ruime personeelskamer waarin vergaderd wordt en waarin het team de pauze kan doorbrengen.