Praktische informatie

Deze pagina biedt u volop praktische informatie over IKC de Noordster. Op ons ouderportaal MijnSchool kunnen ouders terecht voor extra informatie. Daarvoor dient de link bovenaan deze pagina.

Zoekt u naar specifieke informatie over IKC de Noordster en vindt u die niet op onze site, mail ons dan. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

 

Vakanties 2023-2024

                 

Herfstvakantie                 21 oktober t/m 29 oktober  

Kerstvakantie                  23 december 2023 t/m 7 januari '24

Voorjaarsvakantie            17 februari t/m 25 februari

Pasen                             29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie                     27 april t/m 12 mei 2024

Pinksteren                       19 en 20 mei 2024

Zomervakantie                 20 juli t/m 1 september  2024

Openingstijden basisschool

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met vrijdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Alle groepen hebben gymnastiek op dinsdag. We gaan hiervoor met de bus naar de gymzaal in Oude Bildtzijl.

Gevraagde ouderbijdrage

Niet alle activiteiten op kindcentrum worden door de overheid vergoed. Voor bijzondere activiteiten en feesten vragen we onze ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bedraagt € 25,- per kind per jaar. Hiervan betalen we onder meer het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag.

Schoolreisje en schoolkamp

Ieder jaar gaan de kinderen van de Noordster op schoolreis. Om dit mogelijk te maken vragen we van ouders een bijdrage. Wat de gevraagde bijdrage voor dit jaar zal worden, wordt eind oktober bekend.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Onze informatiegids

In de informatiegids van IKC de Noordster vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze basisschool en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. De informatiegids kunt u hier downloaden.

Ons jaarplan

Ieder nieuw schooljaar maken we neen nieuw jaarplan. Daarin beschrijven we welke onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2023-2024 hier downloaden.

Ons schoolplan

Het schoolplan van de Noordster gaat over de periode 2019-2023. In dit plan beschrijven we aan wat we van plan zijn met ons onderwijs. Zo kunnen ouders en andere belangstellenden zien wat we willen bereiken. Download hier ons schoolplan en het schoolplan beredeneerd aanbod kunt u hier downloaden

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar leggen we verantwoording af van hetgeen we dat jaar hebben bereikt. U kunt ons jaarverslag 2022-2023 hier downloaden

Ons privacybeleid

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op de site van onze stichting, cbo-nwf.nl.

School ondersteuning profiel (SOP)

Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs in 2014 is iedere school verplicht om een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op te stellen.
In het SOP beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden naast de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is opgesteld en waar alle scholen in het samenwerkingsverband aan moeten voldoen. 
Hierin wordt beschreven aan extra ondersteuning kan bieden.
Het samenwerkingsverband is verplicht om in het hele gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn alle mogelijke ondersteuning te bieden die nodig is om de kinderen in het gebied te begeleiden.
Dit betekent dus niet dat iedere school alles moet kunnen bieden.

Klik hier om het SOP te openen.

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op de Noordster, bespreek dit dan met haar of hem. Komt u er samen niet uit, bespreek het met de directeur van IKC de Noordster, mevrouw Margriet Visser. Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De klachtenregeling vindt u hier.

Onze contactgegevens

IKC de Noordster
't Kort Morn 2
9072 AK Nij Altoenae

0518-402494
denoordster@cbo-nwf.nl

Directeur: Margriet Visser

Banknummer: NL34 RABO 0138 7069 21