Verkeersplan

Om de veiligheid voor en rondom school zo goed en veilig mogelijk voor uw kind(eren) en u te kunnen waarborgen, heeft onze school een aantal regels opgesteld. Graag willen we deze onder de aandacht brengen. In de eerste plaats heeft C.B.S. De Noordster een schoolzone. Deze zone is te herkennen aan de schoolzone borden. Binnen deze schoolzone mag niet worden gestopt, niet worden geparkeerd en mag u niet keren en manoeuvreren.

 • Rijd in de schoolzone met ‘gepaste’ snelheid.
 • We hebben een ‘verplichte’ rijrichting ingesteld. Kijk op de afbeelding hoe het hoort (zie ommezijde).
 • Voor de Tút en derút strook gelden bijzondere regels
  • Tút en derút geldt alleen tijdens het brengen!
  • Op de Tút en derút strook mag niet geparkeerd worden (ook niet tijdens het halen)!
  • Zo ver mogelijk doorrijden tot het einde van de strook (dus tot aan het tút en d’r út bord) of aansluiten in de rij. U mag hier niet inhalen. Mocht er een auto voor u staan, dan wachten totdat die auto weggereden is, waarna u vervolgens zelf ook weg kunt rijden!
  • Gelijk na het stoppen: Tút, berntsje(s) derút en rêstich fuortride! (kus, kind(eren) uitstappen en rustig wegrijden)!
  • De kinderen aan de kant van de stoeprand uit de auto laten stappen!
 • Wilt u uw kind(eren) in school brengen, parkeer dan de auto buiten de schoolzone op de aangegeven plekken. Langs ’t Putstik of de ijsbaan. Of zoek een plekje in de omliggende straten. Wilt u de opritten van de bewoners vrij houden?
 • De parkeerplaatsen voor de school zijn bedoeld voor de teamleden. De teamleden kunnen hun auto ruim voor schooltijd parkeren en kunnen ruim na schooltijd weer wegrijden. Zo wordt voorkomen dat in- en uitrijden van auto’s voor onveilige situaties zorgen.
 • Ouders/verzorgers die hun kind uit school komen halen, dienen gebruik te maken van de wachtplek bij het plankje. Zo houden de kinderen het overzicht en blijven de uitgangen bij de hekken vrij!\

Als we met z’n allen rekening houden met bovenstaande regels, ontstaat er meer rust, ontspanning en vooral meer overzicht bij het halen en brengen van de kinderen. Dit komt de veiligheid voor alle kinderen en u ten goede!