Een kindcentrum waar uw kind zich thuis voelt

Iedere dag bezoeken rond de 40 kinderen IKC de Noordster. De meeste kinderen komen op de fiets of lopend. Een voordeel van de Noordster is dat alle kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen.

Als team stellen we ons open en transparant op en zijn we laagdrempig in het contact naar ouders en omgeving.

Kanjerschool

Op IKC de Noordster leren we kinderen respectvol, plezierig en veilig met elkaar omgaan. We werken er actief aan om het  zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van de kinderen te versterken. Daarbij werken we er hard aan om conflict- en meeloopgedrag te verminderen.

De leraren van onze school zijn gecertificeerd om de 'Kanjertraining' te geven. De methode vergroot de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen.

Verantwoordelijk

We leren kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en hun gedrag, en dat ze respectvol om horen te gaan met het gedrag van anderen. Verantwoordelijkheid nemen is een leerproces waar we al bij de kleuters mee beginnen. 

Zelfstandig

We leren kinderen van jongs af aan zelfstandig oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Daarbij kunnen ze binnen IKC de Noordster rekenen op de hulp van andere kinderen, groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.

Samenwerken

We leren kinderen samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Wie vroeg leert samenwerken heeft daar een levenlang plezier van.

Onze basisschool

  • Op IKC de Noordster spreken we verwachtingen naar elkaar uit, geven we elkaar feedback en informeren we elkaar tijdig.
  • Op IKC de Noordster word je gezien en gehoord.
  • Op IKC de Noordster werken wij met plezier en enthousiasme en geven we het kind eigenaarschap in het eigen leerproces.
  • Op IKC de Noordster ontwikkelen kinderen hun talenten en kwaliteiten, zodat ze trots zijn op zichzelf en voorbereid op de volgende stap in hun leven.

 

Peuteropvang


Wilt u meer weten over peuteropvang neem dan contact op met mevrouw Visser, directeur van IKC de Noordster. U kunt haar mailen via denoordster@cbo-nwf.nl

De buitenschoolse opvang

IKC de Noordster biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan. Dit doen we in samenwerking met IKC de Syl en IKC de Slotschool.
Omdat onze BSO-locatie in Sint Annaparochie is gevestigd, regelt en bekostigt CBO-Noardwest Fryslân het vervoer per taxi. De kinderen worden dan om 14.15 uur opgehaald door een busje.

Mevrouw Margriet Visser is directeur van zowel IKC de Noordster als ook IKC de Slotschool. Wanneer u wilt geeft zij u graag meer informatie over onze buitenschoolse opvang. (denoordster@cbo-nwf.nl)

Onze CBO-NWF Leerlab

Voor hoogbegaafde kinderen op de basisscholen van CBO Noardwest Fryslân heeft onze stichting drie locaties waar de kinderen extra uitdaging krijgen in ee Leerlab. Eén daarvan is op IKC de Slotschool in Sint Annaparochie.
Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die uitdagend voor hen zijn. Het Leerlab is op woensdagmorgen van 8.30-12.00 uur.

Onze bieb

Een belangrijk vak op school is lezen. Wie goed kan lezen, heeft bij bijna alle andere vakken een stapje voor. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en daardoor beter.

Om het leesplezier van onze leerlingen te bevorderen, hebben we de 'Bieb op school'. Hier kunnen kinderen boeken uitzoeken en meenemen naar de klas. Elke dag beginnen alle kinderen met 15 minuten stil lezen uit hun bibliotheekboek.

Leerlingenraad de Noordster

IKC de Noordster heeft een leerlingenraad van vijf leerlingen uit groep 6 t/m 8. De raad vergadert samen met de directeur over onderwerpen en ideeën die bij de leerlingen leven. De leerlingenraad bestaat uit kinderen die gekozen zijn door de leerlingen uit hun klas. De leerlingenraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar.

Ons team


Groep 1,2  - Johanna de Haan
Groep 3,4,5, - Titia Zuidema en Petra Hoekstra
Groep  6,7,8 - Emily Velberg

Intern begeleider - Ellen Timmerman
Directeur - Margriet Visser
Administratie - Tineke Nicolay

 

Aanmelden bij de Noordster

IKC de Noordster is er voor alle kinderen uit Nije Altoenae en omgeving. Wanneer u voor uw kind(eren) peuteropvang of een basisschool zoekt dan gaan we graag persoonlijk met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en wij kunnen u vertellen over ons IKC.
Wilt u ook met ons kennismaken? Bel ons dan voor een afspraak of maak gebruik van onderstaand aanmeldformulier. In dat laatste geval nemen wij contact op met u voor een intakegesprek.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>