Een school waar uw kind zich thuis voelt

Iedere dag bezoeken rond de 40 kinderen onze dorpsschool. De meeste kinderen komen op de fiets of lopend naar school. Een voordeel van de IKC de Noordster is dat alle kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen. Als team stellen we ons open en transparant op en zijn we laagdrempig in het contact naar ouders en omgeving.

Kanjerschool

Op IKC de Noordster leren we kinderen respectvol, plezierig en veilig met elkaar omgaan. We werken actief aan zelfvertrouwen en zelfbeheersing en hebben aandacht voor het verminderen van conflict- en meeloopgedrag. De leraren van onze school zijn gecertificeerd om de 'Kanjertraining' te geven. De methode vergroot de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen.

Verantwoordelijk

We leren kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en hun gedrag en dat ze respectvol om horen te gaan met het gedrag van anderen. Verantwoordelijkheid nemen is een leerproces waar we al bij de kleuters mee beginnen. 

Zelfstandig

We leren kinderen van jongs af aan zelfstandig oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Daarbij kunnen ze binnen IKC de Noordster rekenen op de hulp van andere kinderen, groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.

Samenwerken

We leren kinderen samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Wie vroeg leert samenwerken heeft daar een levenlang plezier van.

Onze basisschool

  • Op IKC de Noordster spreken we verwachtingen naar elkaar uit, geven we elkaar feedback en informeren we elkaar tijdig.
  • Op IKC de Noordster word je gezien en gehoord.
  • Op IKC de Noordster werken wij met plezier en enthousiasme en geven we het kind eigenaarschap in het eigen leerproces.
  • De kinderen op IKC de Noordster ontwikkelen hun talenten en kwaliteiten, zodat ze trots zijn op zichzelf en voorbereid op de volgende stap in hun leven.

 

Onze peuteropvang

IKC de Noordster biedt ook peuteropvang aan. Dat is op maandag- en woensdagochtend van 08.15 tot 12.15 uur.
Wilt u meer weten over onze peutergroep neem dan contact op met mevrouw Visser, directeur van IKC de Noordster. U kunt haar mailen via denoordster@cbo-nwf.nl

Hier vindt u het inspectierapport van onze peuteropvang.

Onze bieb

Een belangrijk vak op school is lezen. Wie goed kan lezen, heeft bij bijna alle andere vakken een stapje voor. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en daardoor beter.

Om het leesplezier van onze leerlingen te bevorderen, hebben we de 'Bieb op school'. Hier kunnen kinderen boeken uitzoeken en meenemen naar de klas. Elke dag beginnen alle kinderen met 15 minuten stil lezen uit hun bibliotheekboek.

Onze CBO-NWF Plusklas

Voor hoogbegaafde kinderen op de basisscholen van CBO Noardwest Fryslân heeft onze stichting drie Plusklassen. Eén daarvan is op IKC de Slotschool.
Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die uitdagend voor hen zijn.
De plusklas is op dinsdag- en op woensdagmorgen van 8.30-12.00 uur.

De buitenschoolse opvang

 

 

 

 

Op IKC de Noordster bieden we geen BSO (Buiten Schoolse Opvang )aan. De meeste kinderen van IKC de Noordster worden opgevangen na schooltijd door gastoudergezinnen.

Vanaf 10 januari 2022 is er een BSO op IKC De Slotschool in Sint Annaparochie.

De BSO gaan we gezamenlijk organiseren met de IKC De Syl uit Oude Bildtzijl en IKC De Noordster uit Nij Altoenea.

Dat betekent dat de kinderen die vanuit IKC De Noordster en IKC De Syl, gebruik willen maken van de BSO per taxivervoer naar de Slotschool worden gebracht. Dit vervoer wordt door CBO-NWF bekostigd en geregeld.

De kinderen worden dan om 14.15 uur opgehaald door een busje en naar de BSO in Sint Annaparochie gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Visser, directeur IKC De Slotschool en IKC De Noordster

email: denoordster@cbo-nwf.nl of deslotschool@cbo-nwf.nl

 

Ons team

Peutergroep- Nella Wiersma.

Groep 1,2,3- Johanna de Haan en Titia Zuidema

Groep 4,5   - Titia Zuidema en Petra Hoekstra

Groep 6,7,8 - Emily Velberg en Esther van Vliet-Stok

Intern begeleider- Sigrid IJkema

Directeur- Margriet Visser

Administratie- Tineke Nicolay

 

Inspectierapporten

 

Hier vindt u de inspectierapporten van de peutergroep (kinderopvang)
- Inspectie Kinderopvang

Aanmelden bij de Noordster

IKC de Noordster is er voor alle kinderen uit Nije Altoenae en omgeving. Wanneer u voor uw kind(eren) peuteropvang of een basisschool zoekt dan gaan we graag persoonlijk met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en wij kunnen u vertellen over ons IKC. Wilt u ook met ons kennismaken? Bel ons dan voor een afspraak of maak gebruik van onderstaand aanmeldformulier. In dat laatste geval nemen wij contact op met u voor een intakegesprek.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>